Credentials

Encorp Construction & Engineering Sdn Bhd (ECESB)

  • CIDB Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) G7
  • CIDB 3-Star SCORE
  • CIDB Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  • CIDB Sijil Taraf Bumiputera
  • FELDA Sijil Akuan Pendaftaran
  • Suruhan Perkhidmatan Air Negara Permit IPA Jenis C1 (Bekalan Air)
  • Unit Perancangan Ekonomi (UPEN) Selangor

Encorp Development Sdn Bhd
(EDSB)

  • CIDB Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) G4
  • CIDB 2-Star SCORE
  • CIDB Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)